História objektu

Bunker B-S 6 „Vrba“ ťažkého opevnenia bratislavského predmostia v Petržalke bol s najväčšou pravdepodobnosťou postavený ženijným plukom 4 z Bratislavy.
Bol súčasťou obranného systému, ktorý v roku 1933 navrhol generál Šnejdárek, veliteľ Zemského vojenského veliteľstva (ZVV) Bratislava.
Neskôr bol pechotný zrub začlenený do jednotného československého obranného systému, v rámci ktorého boli v Petržalke v rokoch 1934 -1937 budované ďalšie bunkre a doplnkové objekty.
Tento bunker je atypický ako je vidno na fotkách. Pôdorys tohoto jednopodlažného objektu pripomína písmeno „T“, ale s dvoma nožičkami (alebo písmeno „π“ gréckej abecedy).
Je napojený na káblovú studňu č. KK0521/B.

Posádku tvorilo 10 vojakov.

Výzbroj bunkru:

• 2 ťažké guľomety vz. 37
• 1 ľahký guľomet vz. 26

bs6