História objektu

Bunker B-S 6 Vrba je jedným z najstarších objektov opevnenia prvej Československej republiky. Bol vybudovaný na prelome rokov 1934-1935 ako jeden z deviatich atypických bunkrov, tzv. Starých objektov, ktoré boli stavané iba v bratislavskej Petržalke. Toto robí z bunkru B-S 6 Vrba unikátny objekt Československého opevnenia.

Pri návšteve múzea Bunker B-S 6 Vrba môžete vidieť jedinečnú expozíciu Československého opevnenia z 30.rokov. Bunker sa rekonštruuje do stavu, v ktorom sa nachádzal v rokoch 1937-1938.
O bunker sa stará OZ B-S-6 Vrba. Do stavu, aký vidíme dnes, dostalo občianske združenie tento bunker vďaka množstvu odpracovaných hodín, financiám od členov OZ a podpore partnerov. Od roku 2012 je bunker súkromným majetkom členov združenia a v roku 2017 dostal štatút muzeálneho zariadenia.

Bunker je otvorený pre verejnosť podľa otváracích hodín zverejnených na webstránke.

bs6