Partneri

Tento projekt sponzoruje: Ing. Ivan Janiš
Konzultácie, servis a predaj automatických brán a pohonov.
Tel: 0903 889 361
————————

Auto Diškanec

Bosch Car Service – Servis všetkých značiek

————————

T&T Strelnica
————————
 


pizzeria sicilia
Pizzeria Sicília
Jasovská 2
851 07 Bratislava
(na terase oproti pošte)
http://www.pizzeriasicilia.sk/
————————
mpo