Od traktoru k tanku – Praga

Tento krát sa pozriemev krátkom dokumente trochu na inú stranu. Od traktoru k tanku. 🙂