Upozornenie pre návštevníkov Múzea

Z dôvodu technických problémov vzniknutých pri rekonštrukcii zostáva Múzeum  B-S 6 Vrba dočane zatvorené.