Upozornenie pre návštevníkov Múzea

Z dôvodu technických problémov vzniknutých pri rekonštrukcii ,ostáva Múzeum B-S 6 Vrba zatvorené.